Screening for søvnapne kan spare store selskaper for millioner av kroner

25. april 2012
  • font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size
  • Print
  • Email
  • 905 comments

Store selskaper kan spare millioner av dollar i tapt produktivitet ved screening og behandling av ansatte som er i faresonen for obstruktiv søvnapné. Dette viser forskning som ble presentert på konferansen ”Sleep 2011” i Minneapolis, USA.

Resultatene viser at et stort konsern i Florida kan spare anslagsvis 136 millioner dollar i tapt produktivitet over 10 år ved å screene høyrisiko-ansatte for nattlige pustestopp  og tilby behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP). Studien fant at 608 ansatte i selskapet var middelaldrende, overvektige menn som hadde høy risiko for OSA.

Ifølge forfatterne vil ubehandlet søvnapne føre til dårligere utførelse av jobben på grunn av tretthet, kognitiv dysfunksjon, irritabilitet og redusert vitalitet.

Forskning viser at ytelsen på arbeidet reduseres med 30 prosent på grunn av avbrutt nattesøvn og gjentatt reduksjon i oksygenmetning om natten, som er kjennetegn til søvnapne.

Hovedforfatter Dr. Clelia Lima og medforfatter Dr. Elizabeth M.Rash, som begge er sykepleiere, overførte befolkningsdata relatert til obstruktiv søvnapne (OSA)-screening, diagnostisering og behandling til sammensetningen av arbeidere i dette aksjeselskapet. De baserer sine beregninger på at 70 prosent av de ansatte med høy risiko blir diagnostisert med OSA, og at 75 prosent av pasientene med OSA skal behandles med snorkemaske (CPAP). Derfor ble det beregnet at 319 av de 608 ansatte med høy risiko ville ha OSA og burde få behandling.

Lima og Rash gjorde konservative statistiske beregninger da de vurderte tapt arbeid og produktivitet, og tok utgangspunkt i halvparten av verdien de beregnet. For hver av de 319 ansatte som ble behandlet ble produktiviteten anslått til 150.000 dollar per år. Dersom man får tilbake de 30 prosentene av produktiviteten som ble tapt på grunn av OSA vil dette gi en årlig gevinst på 14.4 millioner dollar. Kostnadene forbundet med utredning, søvnregistrering (polysomnografi) og behandling med CPAP-terapi ble anslått å ligge på rundt 7.2 millioner dollar i løpet av 10 år.  Lima og Rash beregnet at selskapet ville ha en 10-års netto besparelse på 136 millioner dollar.

I studien bemerkes det at både bedrifter og ansatte vil ha fordeler av at OSA blir diagnostisert og behandlet. Dersom bedrifter blir mer aktive i screening av søvnapne vil dette kunne føre til både økt produktivitet, store innsparinger og ikke minst friskere ansatte.

 

Kilde: SLEEP, Volume 34, Abstract Supplement, 2011

Rate this item
(0 votes)

905 comments

Leave a comment