Søvnapne gir stor risiko for bilulykker

27. april 2012
  • font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size
  • Print
  • 2994 comments

Personer med obstruktiv søvnapne har betydelig økt risiko for å havne i alvorlige bilulykker med personskade ifølge en studie på 1600 personer.

Studien sammenliknet 800 personer med søvnapne og 800 uten søvnforstyrrelser og fant at de med søvnapne hadde dobbelt så stor risiko for å havne i en bilulykke sammenliknet med de som ikke hadde søvnapne. Søvnapnegruppen hadde også tre til fem ganger økt risiko for å krasje så kraftig at det involverte personskade. Søvnapnegruppen hadde totalt 250 kollisjoner på tre år sammneliknet med 123 kollisjoner i kontrollgruppen (de uten søvnapne). Også de med lettere søvnapné hadde økt risiko for å havne i alvorlige kollisjoner.

Det er gjort flere studier på søvnapné og bilulykker, men dette er en av de største som er utført og den første som også ser på alvorlighetsgraden av ulykkene.

En interessant observasjon fra studien er pasientenes vurdering av egen tretthet. Det var nemlig ingen sammenheng med ulykker og egen opplevelse av tretthet. Dette betyr at pasienter ikke nødvendigvis vet at de kan være en fare i trafikken. Derfor er det ekstra viktig at sjåfører med søvnapné behandles på best mulig måte.

I befolkningen forøvrig krasjer menn mer enn kvinner. I denne studien derimot, var det ingen forskjell mellom menn og kvinner. 

Kostnadene av bilulykkene hos pasienter med søvnapné er så store at det vil være mye billigere å utrede og behandle alle sjåfører med søvnapné. Det er fra før kjent at noe av grunnen til at folk med ubehandlet søvnapne lever kortere enn andre, er trafikkulykker og arbeidsulykker. Det er derfor et stort behov for å sette fokus på søvnapné og trafikk for å forebygge invaliditet og død - både blant sjåfører og andre involverte. Søvnapné er enkelt å utrede og billig å behandle

 

Kilde:

Mulgrev AT et al, "Risk and severity of motor vehicle crashes in patients with obstructive sleep apnoea/hypopnoea", Thorax 2008;63:536-541

Rate this item
(1 Vote)