Søvnapné kan gi barn ADHD-diagnose

24. juni 2012
  • font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size
  • Print
  • 13 comments

Mange barn med ADHD kan trolig hjelpes med kirurgi, ettersom årsaken kan være obstruktiv søvnapné. Den vanligste grunnen til at barn har søvnapne er store mandler og falske mandler (polypper/adenoider).

 

Dersom barnet ditt har ADHD - hvordan er egentlig søvnkvaliteten til barnet? Når voksne har obstruktiv søvnapne blir de søvnige på dagtid, men barn med søvnapne får en motsatt reaksjon. Disse barna endrer ofte adferd på dagtid og blir gjerne hyperaktive. Mange kjenner seg kanskje igjen i dette hvis man tenker på hva trette barn veldig ofte ikke vil: legge seg. De har problemer med konsentrasjonskrevende oppgaver og blir raskt sure og sinte. Søvnvaliteten har altså mye å si for hvordan barna oppfører seg på dagtid.

 

 

En kjent studie publisert i tidsskriftet "Pediatrics" rekrutterte 78 barn som skulle fjerne mandler og falske mandler (halvparten hadde søvnapné), samt 27 barn i en kontrollgruppe. Alle ble søvnregistrert og gikk gjennom et batteri av forskjellige psykologiske tester, med blant annet adferdstester og ADHD-diagnostikk. Før kirurgi hadde 28% av barna, som skulle fjerne mandler, ADHD. Ett år etter kirurgi hadde halvparten av disse ikke lenger diagnosen ADHD. Forfatteren av artikkelen har tidligere vist en klar sammenheng mellom snorking og ADHD.

 

 

Nylig ble det gjort en oppsummering av alle studier som er gjort på sammenhengen mellom ADHD og obstruktiv søvnapné. De valgte ut 6 gode studier (intervensjonsstudier) som ble analysert i en såkalt metaanalyse. Denne analysen viste at 20-30% av pasientene med ADHD også hadde søvnapné. Alle studiene viste en bedring i oppførsel, oppmerksomhet og ADHD-symptomer etter behandling av søvnapné.

 

Selvfølgelig har ikke alle barn med ADHD søvnapné, men dersom tallene ovenfor stemmer vil mange barn med ADHD kunne hjelpes med annet enn medisinering. Større fokus på søvn vil lettere kunne avdekke hvem som kan hjelpes.

 

 

Kilde: Ronald Chervin et al. "Sleep-disordered breathing, behavior, and cognition in children before and after adenotonsillectomy." Pediatrics 2006; 117:769-777.

Kilde: Youssef NA et al. "Is obstructive sleep apnea associated with ADHD?" Ann Clin Psychiatry 2011 Aug;23(3):213-24

Rate this item
(0 votes)