Søvnapné og koffein

02. april 2012
  • font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size
  • Print
  • Email
  • 36 comments

Søvnapné er en vanlig sykdom med pustestans om natten, som blant annet gir høyt blodtrykk, hjerte- karsykdom og tidlig død. Dagtretthet er det vanligste symptom på søvnapne og det er dette de fleste oppsøker lege for.

 Når man er trett er kaffe eller andre koffeinholdige drikker vanlig å bruke for å holde seg våken. De fleste som er i arbeid vil vel ikke nekte for at kaffeautomaten kan være en kjær venn. Når dette er sagt burde man vel enkelt kunne trekke konklusjonen at mennesker med søvnapné drikker mer kaffe enn andre? Det var dette en forskergruppe i USA ønsket å finne ut da de analyserte data fra en av de største helseundersøkelsene som er gjort på søvn og søvnhygiene - The Sleep Heart Health Sudy.

 

Det er tidligere gjort svært lite forskning på koffein og søvnapné. Koffein er et sentralstimulerende stoff som finnes i blant annet kaffe, te og enkelte mineralvannstyper. Kaffe inneholder mest koffein, mens te ligger ganske lavt. Selvfølgelig vil innholdet variere en god del i forhold til type kaffe/te og styrkegrad. Her er gjennomsnittlig innhold i de vanligste drikkene

 

(kilde - Wikipedia):

 

Traktekaffe 110 mg/kopp 

Espressokaffe 65 mg/kopp

Te 25 mg/kopp

Cola 40-50 mg/glass

 

 

Koffein har god effekt mot søvnighet, men vil ikke gjøre at man trenger mindre søvn. Noen vil hevde at koffein ikke har effekt på søvnen deres, og at de kan drikke kaffe i store mengder rett føre de legger seg, uten at det har innvirkning på søvnkvaliteten. Det mange ikke vet er at koffein gjerne har maks effekt etter et par timer eller mer, og at det tar fire-fem timer før kroppen har kvittet seg med halvparten av mengden. Koffein fører til at man sover lettere, og at man ikke får så mye av den dype søvnen.

 

Forskergruppen i USA undersøkte over 6000 pasienter. Alle var over 40 år og ingen var under behandling for søvnapné. Undersøkelsen baserte seg på spørreskjema om hvor mange kopper kaffe/te og hvor mye cola (eller lignende) de drakk. Alle som var med i undersøkelsen ble søvnregistrert. Det ble tatt hensyn til alder, kjønn, rase, røyking, søvnlengde, utdanning og mange flere faktorer. Noe av det de også ønsket å finne ut var om det kunne være en kjønnsforskjell i bruken av koffein.

I studien hadde 60% av mennene og 40% av kvinnene søvnapné.  De fant ut at hverken kaffe eller te hadde noen sammenheng med søvnapné, men for cola så de derimot en klar sammenheng. Kvinner med alvorlig søvnapné drakk 73% mer koffeinholdige leskedrikker enn kvinner uten søvnapné. Kvinner med lett søvnapné drakk 20% mer og moderat søvnapné 46% mer (les mer om inndeling av alvorlighetsgradene her...). Menn med søvnapné drakk ikke så mye som kvinnene, og forskerne så en forskjell kun hos menn med alvorlig søvnapné, som drakk 44% mer enn menn uten søvapné.

Ikke overraskende fant forskerne at røykerne drakk mer kaffe og kola enn ikke-røykere...

Grunnen til at de ikke fant noen sammenheng mellom kaffe og søvnapné forklarer forskerne med at kaffe drikkes hele tiden. i store mengder, av de fleste voksne. Ettersom det brukes i så stor grad av alle, er det vanskelig å finne forskjeller mellom de med søvnapné og andre. Kjønnsforskjellen forklares på omtrent samme måte - menn drikker tradisjonelt mer kaffe enn kvinner, og dersom en mann føler seg trett vil han oftere ty til kaffe enn Cola Zero.

Hva disse funnene har å si for pasienter med søvnapné er vanskelig å si ettersom det er gjort lite forskning på området. Vi vet at både søvnapné og koffein påvirker hjerte- karsystemet. Derfor kan man spekulere i om den økte mengden koffein hos de som allerede har søvnapné, lettere vil gi for eksempel høyt blodtrykk og hjerteinfarkt.

 

 

Kilde: Chest, "Sleep-Disordered Breathing and Caffeine Consumption: Results of a Community-based Study"

Rate this item
(2 votes)

36 comments

Leave a comment