Forekomst av obstruktiv søvnapné

24. april 2010
  • font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size
  • Print
  • Email

Det er mange som slutter å puste om natten, og diagnosen stilles oftere og oftere, fordi man har bedre søvnregistreringsutstyr enn tidligere. Hvor mange som har søvnapne er vanskelig å oppgi nøyaktig fordi det er store mørketall.

 

Vi tror at rundt 80% ikke vet at de har søvnapne.

Det vil si at mange går rundt og er trette og uopplagte uten å vite hvorfor. Dersom man bruker sovemedisin eller beroligende tabletter kan man forverre sykdommen, slik at man blir enda trettere på dagtid. Derfor er det viktig å være oppmerksom på denne tilstanden.

 

Vi regner at ca 2 % av kvinner og 4 % av menn i Norge lider av obstruktiv søvnapne, med dagsymptomer.

Det vil si at over 100 000 nordmenn går rundt med sykdommen, men kun 20 000 av disse er klar over diagnosen. Resten har symptomer, men går foreløpig udiagnostisert.

 

Ettersom forekomsten av søvnapne øker med økende vekt, vil man få flere og flere med diagnosen i årene som kommer. Norges befolkning blir tyngre og tyngre og vi ligger ca ti år etter "fedmeepidemien" man ser i USA.

Ca 50 % av Norges befolkning er overvektig (BMI > 25), og tallet er ca 70 % for USA's befolkning. BMI (body mass index)  er et forholdstall mellom høyde og vekt og sier noe om kroppsoverflaten. Tallet regnes ut ved å dividere kroppsvekten (i kilo) på høyden i meter ganget med seg selv (BMI = kroppsvekt/høyde²).

 

Dersom BMI er over 25 (kg/m²) er man overvektig og dersom BMI er over 40 er man sykelig overvektig. 2 % av Norges befolkning og 5 % av USA's befolkning har sykelig overvekt.

Hos sykelig overvektige vil halvparten av kvinnene og 4 av 5 menn ha søvnapne.

 

Les mer om symptomer på obstruktiv søvnapne...

 

 

 

Kilde: Obesity Research (2000) 8, 262–269

Kilde: Obstructive Sleep Apnea in Adults: Epidemiology, Clinical Presentation, and Treatment Options

Rate this item
(1 Vote)