Scoringsregler somnografi

For helsepersonell

Generelt om scoringsregler

Definisjonen av søvnapné ble forandret i 2007 og de nye scoringsreglene er utgitt av AASM (American Academy of Sleep Medicine).

 

Ettersom man i lang tid har brukt den tidligere scoringsmanualen i forskning, anbefales det å bruke denne dersom man skal bruke resultatene i forskningsøyemed. Det er derfor åpnet for at man kan bruke enten de nye eller de gamle scoringsreglene.

 

Man har laget både en anbefalt og en alternativ måte å score på. Begge sett med scoringsregler kan brukes, men helst ikke samtidig.

 

Scoringsmanualen kan bestilles direkte fra AASM på denne adressen:

http://www.aasmnet.org/store/product.aspx?pid=176

 

Les mer:

E-medicine

Sleep Review, artikkel om de "nye" scoringsreglene.

Wikipedia, polysomnografi

Rate this item
(0 votes)
Last modified on onsdag, 01 august 2012 09:34

Scoring av en apné

[Anbefalt metode]

 

A. Score en apné når alle kriteriene er tilstede:

 1. Det er et fall i amplituden til luftflow på minst 90% av baseline
 2. Lengden av hendelsen er minst 10 sekunder
 3. Minst 90% av hendelsens lengde oppfyller kriteriene til reduksjon i amplitude for en apné (punkt 1)
 

B. Klassifikasjon av en apné basert på respirasjonsbevegelser:

 1. Score en respiratorisk hendelse som en obstruktiv apné dersom den oppfyller kriteriene for en apné og i tillegg er assosiert med kontinuerlig eller økende inspiratorisk arbeid gjennom hele perioden som mangler luftflow.
 2. Score en respiratorisk hendelse som en sentral apné dersom den oppfyller kriteriene for en apné og i tillegg er assosiert med fravær av inspiratorisk arbeid gjennom hele perioden som mangler luftflow.
 3. Score en respiratorisk hendelse som en mixed (blandet) apné dersom den oppfyller kriteriene for en apné og i tillegg er assosiert med manglende inspiratorisk arbeid i første del av hendelsen og gjenopptak av inspiratorisk arbeid i siste del av hendelsen. 

 

Det kreves ingen desaturasjon for å kunne score en apné.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on onsdag, 01 august 2012 09:34

Lengden av en hendelse

 

 • Når man scorer en apné eller hypopné starter man hendelsen fra nadir (0-linjen) før det første åndedrettet som har redusert utslag. Hendelsen varer til begynnelsen på det første åndedrettet som har ca samme utslag som baseline amplitude.
  • Det vil si at man starter markeringen der neseflow-kurven krysser linjen angitt som 0 (null). Kurven må være på vei oppover der man starter (punkt A på tegningen under). Akkurat dette punktet er nemlig starten på en inspirasjon. All inspirasjon er over 0-linjen og all ekspirasjon er under 0-linjen.Deretter markerer man hele hendelsen og avslutter på samme type sted; altså på starten av en inspirasjon (punkt B).
  • Hypopn_embletta_utvalg1
 • Når det er vanskelig å avgjøre baseline amplitude kan man avslutte en hendelse når det er en tydelig og vedvarende økning i respirasjonsamplituden. Dersom det har vært en påfølgende desaturasjon til hendelsen kan man avslutte hendelsen ved en resaturasjon på minst 2%.
Rate this item
(0 votes)
Last modified on onsdag, 01 august 2012 09:35

Scoring av en hypopné

(Anbefalt metode)

 

A. Score en hypopné dersom alle de følgende kriteriene er oppfylt:

 1. Amplituden på luftflow synker med minst 30% fra baseline
 2. Lengden av fallet i luftflow varer i minst 10 sekunder
 3. Det er en desaturasjon på minst 4% ifht baseline før hendelsen
 4. Minst 90% av hendelsens varighet må oppfylle kriteriene for amplitudereduksjonen til en hypopné

 

 

 

(Alternativ metode)

 

B. Score en hypopné dersom alle de følgende kriteriene er oppfylt:

 1. Amplituden på luftflow synker med minst 50% fra baseline
 2. Lengden av fallet i luftflow varer i minst 10 sekunder
 3. Det er en desaturasjon på minst 3% ifht baseline før hendelsen, eller at hendelsen er assosiert med en oppvåkning.
 4. Minst 90% av hendelsens varighet må oppfylle kriteriene for amplitudereduksjonen til en hypopné
 
Rate this item
(0 votes)
Last modified on onsdag, 01 august 2012 09:35

Scoring av RERA

RERA - respiratory effort-related arousal

(Oppvåkning grunnet økt respirasjonsarbeid)

 

RERA kan scores dersom en sekvens, som varer minst 10 sekunder, av påfølgende respirasjonssykler, karakterisert av økende respiratorisk arbeid eller flattening av nesekateterets kurve fører til en oppvåkning. Dette gjelder dersom sekvensen ikke oppfyller kriteriene for en apné eller hypopné.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on onsdag, 01 august 2012 09:35