Lengden av en hendelse

19. mars 2012
  • font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size
  • Print
  • Email

 

  • Når man scorer en apné eller hypopné starter man hendelsen fra nadir (0-linjen) før det første åndedrettet som har redusert utslag. Hendelsen varer til begynnelsen på det første åndedrettet som har ca samme utslag som baseline amplitude.
    • Det vil si at man starter markeringen der neseflow-kurven krysser linjen angitt som 0 (null). Kurven må være på vei oppover der man starter (punkt A på tegningen under). Akkurat dette punktet er nemlig starten på en inspirasjon. All inspirasjon er over 0-linjen og all ekspirasjon er under 0-linjen.Deretter markerer man hele hendelsen og avslutter på samme type sted; altså på starten av en inspirasjon (punkt B).
    • Hypopn_embletta_utvalg1
  • Når det er vanskelig å avgjøre baseline amplitude kan man avslutte en hendelse når det er en tydelig og vedvarende økning i respirasjonsamplituden. Dersom det har vært en påfølgende desaturasjon til hendelsen kan man avslutte hendelsen ved en resaturasjon på minst 2%.
Rate this item
(0 votes)